ĐẦU TƯ THÔNG MINH

Nếu bạn không đầu tư nỗi một website chuyên nghiệp, thì đừng mong chờ khách hàng đầu tư cho sản phẩm của bạn. Website chỉ là thông tin dường như bắt buộc phải có đối với mỗi doanh nghiệp, và quan trọng nữa là website cần phải chuyên nghiệp, vì website không chỉ đem đến các thông tin, giá trị thực sự hữu ích cho khách hàng mà còn là nơi khách hàng có giới thiệu các sản phẩm, các dịch vụ của bạn cho người khác.

Comments

Add Comment

Your Email address will not be published

Your Rating : Please Select